• Sét trang trí bong bóng hồng, vàng gold, bóng Happy Birthday

Sinh Nhật Như Mơ Hạnh Phúc Bất Ngờ Hãy cùng trải nghiệm!